Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

Car Membro


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
Declaration


Er du interessert i språk?

Da vil du sette pris på

interlingua

I norsk, som i alle moderne språk, har vi et stort utvalg av fremmedord som er hentet fra latin.

Språkforskere har benyttet dette ordforrådet til utforming av det internasjonale språket interlingua.

Interlingua har vært benyttet innen medisin, biologi, og andre naturvitenskaper for orientering og sammendrag.

Det lanseres nå som samlingsspråk for det nye Europa.

Ved studier i latin og moderne språk, samt i handel, økonomi og andre vitenskaper vil du ha nytte av interlingua.

Ved å lære interlingua vil du oppdage hvordan fremmedordene er bygget opp. Dette er et hovedmål i den videregående skolens språkkunnskap. Ved norsk videregående skole og ved svenske gymnas har undervisning i interlingua vært vellykket.

De som snakker italiensk, spansk og portugisisk forstår interlingua uten forstudier. Dette gir altså 500 millioner kontaktmuligheter!
 

Interlingua es un registration del vocabulario international de facto existente que es commun a italiano, espaniol, portugese,  francese e anglese.


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal