Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

Basic Interlingua

un duo tres quatro cinque sex septe octo novem dece dece-un dece-duo dece-tres dece-quatro dece-cinque dece-sex dece-septe dece-octo dece-novem vinti vinti-un vinti-duo vinti-tres vinti-quatro vinti-sex vinti-septe vinti-octo vinti-novem trenta


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
Declaration


 •  Artikler:


 •  

  Ubestemt artikkel: un    
  Bestemt artikkel: le    

 •  Substantiver:
   
  Flertallsendelse: s eller es    
  Eksempel: senior seniores  

 • Genitiv:
   
  de og del      
  Eksempel: de Per del seniora  

 •  Adjektiver:
  Ingen bøyning for former eller tall.
   
  Eksempel: un bon senior le bon seniores  
  Gradbøyning: bon plus bon le plus bon
    pen penere penest

 •  Adverb:
  Av adjektivet + mente.
   
  Eksempel: belle + mente = bellemente (vakkert)

 •  Pronomen:
   
  io = jeg me = meg mi = min, mitt, mine
  tu = du te = deg tu = din, ditt, dine
  ille = han le = ham su = hans, hennes, dens, dets, sin, sitt, sine
  illa = hun la = henne    
  illo = den, det lo = den, det    
  nos = vi nos = oss nostre = våre
  vos = dere, De vos = dere, Dem vostre = deres, Deres
  illes = de les = dem lor = deres

 •  Refleksivt pronomen:
   
  se = seg        

 •  Verb:
  Infinitiv ender på -r
   
  Eksempel: parlar leger audir
    snakke lese høre

 •  Presens:
  Uten ending
   
  Eksempler: parla lege audi
    snakker leser hører
  Unntak er: esser vader ha
    være ha
  blir es va ha

 •  Preteritum (imperfektum):
  Ender med -va
   
  Eksempler: parlava legeva audiva
    snakket leste hørte

 •  Perfektum:
  ha + verb + te
   
  Eksempler: ha parlate ha legite ha audite
    har snakket har lest har hørt

  Merk: lege ble legite. Verb som ender på e får -ite.


 •  Futurum:
  Infiniftiv + a med trykket på denne a-en, eller va + infintiv
   
  Eksempler: parlara legera audira
  eller va parlar va leger va audir

 •  Passiv (presensform):
  es + hovedverbet i perfektumsform
   
  Eksempler: es parlate es legite es audite
    er snakket er lest er hørt
  Le libro es legite Boken er lest    

  Mønsteret er det samme for andre passivformer


 •  Imperativ:
  som presens
   
  Eksempler: Parla! Lege! Audi!
    Snakk! Les! Hør!

 •  Pluskvamperfektum:
  Habeva + hovedverbet i perfektumsform
   
  Eksempler: habeva parlate habeva legite habeva audite
    hadde snakket hadde lest hadde hørt

 •  Uttale:

Bokstav   navn   uttale som i

 

 
a
b
c
d
f
g

h               i
j
k
l
m
n
o
p
q

r
s
t

u
v
w
x
y
z
  a
be
tse
de
eff
ge

ha
i
jota
ka
ell
emm
enn
å
pe
ku

err
ess
te

o
ve
duple ve
iks
ypsilon
zeta
  Har
Be
foran e, i og y som ts; ellers som k
det
fy
gå untatt i endelsene -age og -agi, hvor g uttales som i engelsk age
hei
is
stemt sj som i fransk journal
kasse
leke
mann
nese
åpne
pakke, men ph uttales som f som i fy
ku, men qu uttales som kw der w-lyden er som i engelsk win
riktig, med rulle-err som i østnorsk uttale
synge
tre, og th uttales også t. Foran i uttales t som ts som i station.
ord. De fleste språk uttaler u som vi gjør i o
velge
wild west på engelsk
Xantippe
indianer eller Jeppe
stemt s

 

Hovedregelen er at trykket legges på vokalen før siste konsonant. Der vi treffer på avvik, skal vi understreke den stavelsen der trykket skal legges.


 •  Numeros (Tall)
   
  1 un
  2 duo
  3 tres
  4 quatro
  5 cinque
  6 sex
  7 septe
  8 octo
  9 novem
  10 dece
  11 dece-un
  12 dece-duo
  13 dece-tres
  14 dece-quatro
  15 dece-cinque
  16 dece-sex
  17 dece-septe
  18 dece-octo
  19 dece-novem
  20 vinti
  21 vinti-un
  30 trenta
  40 quaranta
  50 cinquanta
  60 sexanta
  70 septanta
  80 octanata
  90 novanta
  100 cento
  200 duo centos
  1 000 mille
  2 000 duo milles
  10 000 dece milles
  100 000 cento milles
  1 000 000 un million
  2 000 000 duo milliones
  1988 mille novem centos octanta-octo
     
  1. prime
  2. secunde
  3. tertie
  4. quarte
  5. quinte
  6. sexte
  7. septime
  8. octave
  9. none
  10. decime
  11. dece-prime
  20. vintesime
  30. trentesime
  40. quarantesime
  50. cinquantesime
  60. sexantesime
  70. septantesime
  80. octantesime
  90. novantesime
  100. centesime
  1000. millesime

Basic Interlingua er laget av Hans Neerbek
og oversatt til norsk av Åsmund Knutson


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal