Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

Norsk Interlingua Union

Introduksjon Car Membro Basic Interlingua €uro-com


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
Declaration


  •  Trollene i Hedalen

Norsk:
Åsmund har skrevet en bok på interlingua, engelsk og norsk.

Den handler om trollene i Hedalen i Norge, om menneskenes virkelighetsbilde, om deres forhold til biosfæren og hva som kan hende dersom deres holdninger ikke blir mer positive.
Dr. Seidur og Dr. Sinsano er eldgamle troll og er representanter for Akademiet for Trollogi.


Interlingua:
Osmund ha scribite un libro in interlingua, anglese e norvegian.
Il se tracta del trolles in Hedalen in Norvegia, le modello del realitate, le relation human verso le biosphera, e lo que pote evenir in le proxime futuro si le attitude human non sera plus positive. Dr. Seidur e Dr. Sinsano son trolles ancian e son representantes del Academia pro Trollogia.


English:
Osmund has written a book in Interlingua, English and Norwegian.
It tells about the trolls in Hedalen in Norway, the model of reality, the relation of humans towards the biosphere, and that which may happen in the near future if the human attitude does not become more positive. Dr. Seidur and Dr. Sinsano are ancient trolls and are representatives of the Academy of Trollogy.

https://secure.kolofon.no/index.aspx

https://secure.kolofon.no/index.aspx?pid=2295&docid=91

http://libro-troll.blogspot.com/

Dette er en historie som forlangte å bli fortalt, og for å nå hele verden med sitt budskap besluttet trollene i Hedalen å få den publisert på tre språk. Interlingua, engelsk og norsk.

Den første delen er primært rettet til den yngre generasjon og den andre delen til de mer modne menneskene.

I den tredje delen tillater trollene Æsene og Vanene fra den eldgamle mytologien å bringe et budskap.

Som du vil se er bokens intensjon å gi menneskeheten en advarsel og en virkelighetssans og målsetting for å samarbeide med biosfæren før det blir for sent.

Åsmund Aukland

 


 

  •  Lær interlingua nå

Kursbrevene åpnes i adobe pdf format. Ved å holde nede Ctrl og L knappen samtidig fjernes unødvendige menyer slik at du bedre ser kursbrevene. Esc tasten får deg tilbake i normal modus.
Kurset stilles gratis til rådighet for personlig bruk, men det er copyright på tekst og innehold, så det må verken publiseres andre steder eller sendes videre til andre.
Det arbeides for å få innlest samtlige leksjoner så de også kan høres. Dato for utgivelse av dette er dessverre ikke bestemt ennå.


  •  Course interlingua - english - deutsch

For a course interlingua/english and interlingua/norwegian -  click here  - interlingua/deutsch -  click here


  •  Om bloging:

Her i NIU er det, meg bekjent, bare Morten Svendsen og jeg som er interlingua-blogere.

Men rundt omkring på planeten tar dette seg opp.

Hva er en blog?

Det vil du se dersom du går inn på:

Mortens Blog:              http://intermosvends.blogspot.com/  

og min

Interlinguano:              http://interlinguano.blogspot.com/

 

Blog er opprinnelig Web-Log.

Bloger er en slags personlige hjemmesider og er mye lettere å lage og å vedlikeholde enn vanlige hjemmesider som for eksempel NIUs hjemmeside     http://www.interlingua.no/

 

Du kan lage deg en blog på fem minutter, og den er gratis.

Hvordan du lager den finner du på http://interlinguano.blogspot.com/

Der er det også forklart hvordan du legger inn LINKER.

Har du et digitalkamera er det lett å legge inn bilder i blogen din også.

 

På Mortens Blog ser du hvordan du kan legge inn mye nyhetsstoff og andre ting som interesserer deg. Og som du ser ved å klikke på linkene er det en verden å boltre seg i.

Vi lærer interlingua ved å hive oss utpå og våge å skrive interlingua. Gjør vi feil, så lærer vi av det også.

Og alle har vi våre interesser. Bloger er som fiskegarn. Noen finner blogen din og blir interessert nettopp i det du selv har å dele med deg. Enklest er det å legge inn bilder med litt tekst, f. eks. på norsk, engelsk og interlingua. Folk blir nysgjerrige på hva dette er for slags språk og de ser at de lett forstår det. På den måten kan vi lage et nettverk av bloger verden over, kommunisere mellom oss og knytte inn flest mulig linker til hverandre. Vi har hittil vært mest opptatt av litteratur og magasiner, og det bør vi fortsatt utgi. Men vi lever nå i en verden der Internet gir kolossale nye muligheter.

Interlinguano har jeg lagt inn et kortfattet interlingua kurs på norsk og på engelsk. Det samme kurset har vi på NIUs hjemmeside, og der har vi også et annet kurs: ”Basic Interlingua” samt en ordliste norsk-interlingua-norsk på ca 2000 ord. Vi burde hatt en tilsvarende engelsk-interlingua-engelsk. Den fins nok, og mer til, men jeg er ikke godt nok orientert til å finne en hendig versjon på nett.

Jan Årmann i Sverige er i farta med å lage et kurs som vi kan oversette til alle språk. Mens vi venter på det, fant jeg det greit å legge ut dette lille kurset som vi har allerede.

Morten Svendsen lærte meg om bloger og linker, og de er fantastisk artig. Jeg anbefaler deg å bli interlingua bloger og a vi knytter oss opp mot hverandre. De aller fleste av oss har jo Internet, og jeg gleder meg til å se din blog snart.

Her er mine linker på Interlinguano, og du kan legge dem og mange flere inn i din blog.

·  Osmunds Blog
·  OSALING
·  CARE4U2
·  Le blog de Morten Svendsen
·  Un passo ex le foreste
·  Alf Karlsson
·  Franz Schmiedeberg
·  Norsk Interlingua Union
·  Lingua Franca Nova
·  WIKIPEDIA
·  UMI
·  SSI
·  DIU
·  GOOGLE in interlingua
·
  Interlingua in uso
·  Interlingua usate in rete
·  Interlingua: Le blog de Erik Enfors
·  Interlingua:Erik Enfors
·  Interlingua: Le blog de Harleigh Kyson
·  Internodio:Actalitates general in interlingua
·  Furrys Pro Interlingua`s Journal
·  Actualitates
·  Panorama in interlingua
·  Blogwise
·  Technorati
·  Paolo Castellina
·  Interlingua Hispanic
·  Interlingua Scientia

Con salutes cordial a vos omnes!
Åsmund
Knutson Aukland
3528 Hedalen


  •  KORT FORTALT OM INTERLINGUA

Fellesglosene i engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk, italiensk og portugisisk utgjør faktisk et språk for seg. Dette kom en gruppe språkfolk fram til da de studerte problemet hjelpespråk for International Auxiliary Language Association (Den Internasjonale Hjelpespråksorganisasjon). Etter 27 års arbeid utga de "Interlingua - English Dictionary" som inneholdt 27 000 interlinguaord.

Grunnideen var, at når et ord fantes i minst tre av de syv hovedspråkene, kunne det opptas i interlingua. Dessuten skulle grammatikken være mest mulig fri for uregelmessigheter. Dette gjør at interlingua er meget lett å lære, for størstedelen av ordene vil jo kunne kjennes igjen fra våre fremmedord.

På grunn av det internasjonale ordtilfanget kan interlingua forstås av flere hundre millioner mennesker, selv om de aldri har hørt språket før. Interlingua er et slags "språk i språkene". Det kan brukes i tale og skrift som andre språk, men det er langt lettere både å lære og å bruke. Et par måneder skulle være nok til å kunne bruke det noenlunde flytende. Les mer


 
Elektronisk post
Generelle opplysninger: info@interlingua.no
 

 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal